Sveriges landskapsdjur: Halland – Lax

Laxen (salmo salar) är en havsvandrande fisk, vilket innebär att de lever större delen av sitt vuxna liv ute i havet, men vandrar in till det sötvatten där de föddes för att leka. De är en av de mest populära ätbara fiskarna och därför finns det klara regler […]