Hästraser: Achaltekeer

Achaltekeer, eller akhal-teké som den också kallas, är en fullblodshäst från regionen Achal i Turkmenistan. Utseende Achaltekeer har en mankhöjd på runt 160-160 cm. Den kan ha alla färger förutom skäck och tigrerad, men vanligast är gulanlag. Vilken färg hästen än har har pälsen alltid en metallisk glans […]