Sveriges landskapsdjur: Dalsland – Korp

Korpen (corvus corax) är Sveriges största kråkfågel och är en av de smartaste fåglarna i världen. Utbredning och matvanor Korpen har nattsvarta fjädrar som ibland kan skimra i regnbågsfärger. En vuxen korp är mellan 50-70 cm lång och har ett vingspann på 115-130 cm. De väger oftast någonstans […]

Sveriges landskapsblommor: Bohuslän – Vildkaprifol

Vildkaprifol (lonicera perclymenum) är en av Sveriges få lianväxter. Den har även kallats för vrivendel, vrivrånge och vrevrang. Utseende Vildkaprifolen har skymningsblommor, vilket innebär att de doftar på kvällen istället för på dagen. De har en mycket angenäm doft och är därför väldigt populära hos blomälskare. Deras blomningsperiod […]

Sveriges landskapsdjur: Bohuslän – Knubbsäl

Knubbsäl (phoca vitulina) är en art i familjen öronlösa sälar. Utseende Liksom andra öronlösa sälar är knubbsälen liten och slank och har ett klotformigt huvud. Honorna är runt 140 cm lång och väger ca 50 kg medan hanarna är rätt mycket större med sina 195 cm och 130 […]

Sveriges landskapsblommor: Östergötland – Blåklint

Blåklint (centaurea cyanus) är en ettårig sommarblomma som är så bra på att spridda sina frön att de betraktas som ogräs för dem som inte vill ha dem i sin trädgård. Utseende Blåklinten kan bli upp till 90 cm höga. Trots sitt namn kan den ha andra färger […]

Sveriges landskapsdjur: Östergötland – Knölsvan

Knölsvan (cygnus olor) är en stor andfågel mest känd för dess vackra form och heta temperament. Utseende och ljud En knölsvan är mellan 140-160 cm lång med ett vingspann på 200-240 cm. Dess dräkt är vit och den har en lång hals och litet huvud. Näbben är orangeröd […]

Sveriges landskapsblommor: Västergötland – Ljung

Ljung (calluna vulgaris) är en starkt förgrenad dvärgbuske. Den är en av de vanligaste blommorna i Norden. Utseende Ljungen kan bli upp till 50 cm hög och lika bred om den trivs där den står. Den är risaktig och har små barrlika blad med blommor i ensidiga klasar. […]

Sveriges landskapsdjur: Västergötland – Trana

Tranan (grus grus) är en stor, långbent och långhalsad fågel. De är mest kända för sin parningsdans. Utseende En fullvuxen trana är mellan 115-130 cm lång, har ett vingspann på 200-230 cm och väger 4-6 kg. Hanarna är ofta något större än honorna. Deras fjäderdräkt är mestadels grå, […]

Sveriges landskapsblommor: Gotland – Murgröna

Murgröna (hedera helix) är en växtart i familjen arialiaväxter. På gutamål kallas den för rind. Utseende Murgrönan är en vedartad klätterväxt med mörkgröna blad, som växer mot stöd av träd, hus och andra ytor. Den klamrar sig fast med hjälp av korta rötter som kallas för häftrötter. Denna […]

Sveriges landskapsdjur: Gotland – Igelkott

Igelkott (erinaceus europaeus) är ett litet däggdjur vars största igenkänningsdrag är att deras ovansida är klädd i taggar och att de kan rulla ihop sig till taggiga bollar när de känner sig hotade. Utseende En fullvuxen igelkott är mellan 20-30 cm lång, med en liten, liten svans på […]

Sveriges landskapsblommor: Öland – Ölandssolvända

Ölandssolvändan (helianthemum oelandicum) är en dvärgbuske som dominerar över stora ytor av Stora alvaret. Den är mindre vanlig på alvaret på norra Öland; norr om Borgholm saknas den nästan helt . Den finns mest på kalkrika vittringsjordar som är något högre belägna. Under vintern är marken mättad med […]