Sveriges landskapsfåglar: Västerbotten – Blå kärrhök

Blå kärrhök (circus cyaneus)är Västerbottens landskapsfågel. Den har också blivit kallad för hedhök och blåhök.

Utseende

Den blå kärrhöken är mellan 42-55 cm lång med ett vingspann på 97-118 cm. Den vuxne hanen är ljust blågrå på ovansidan, en ljusare ton av samma färg på undersidan och har svarta vingspetsar. En vuxen hanes fjäderskrud skiljer sig från honans och en unghane, som båda har brungrå ovansida, en vit ostreckad undergump och en ljusare brunstreckad undersida. Den enda riktiga skillnaden mellan en hona och en ungfågel är att deras ögon är något olika – ungfåglarnas ögon har en ljus iris medan vuxenfåglarna har en mörk.

Föda

Den blå kärrhöken jagar främst små däggdjur och fåglar genom att överraska dem från ovan.

Utbredning i Sverige

Den blå kärrhöken häckar i våra nordligaste landskap och flyttar ner till den södra delen under vintermånaderna. Den brukade även häcka i de sydliga delarna, men under 1960-talet blev den helt utrotad från dessa områden. Under 1970-talet återkom den några år på Öland, men försvann snart igen.

Under sommaren och våren föredrar den att bo vid hedlandskap och våtmarker. På vintern föredrar den istället öppna biotopper och kan då ofta ses övernatta med andra rovfåglar som stenfal och brun kärrhök.

Häckning

Den blå kärrhöken bygger sina bon direkt på marken och under häckningstiden i maj lägger honan fyra till sex ägg.

Nära hotad i Sverige

Det finns flera anledningar till att den blå kärrhöken har blivit rödlistad i Sverige. En är att områdena de gillar att jaga har börjat lida av födobrist. En annan är att det finns färre mossar och myrar nuförtiden för dem att leva i. Den största anledningen är dock att de som många andra fåglar led när människor använde kvicksilver ute i naturen innan de visste bättre, och eftersom den är en ganska kinkig art som konkurrerar med den allt vanligare bruna kärrhöken har den inte återhämtat sig lika bra efteråt som andra arter. Under 2005 hade det gått så illa att den blå kärrhöken var listad som sårbar, men efter fem år hade saker bättrats tillräckligt mycket för att den skulle listas som nära hotad, vilket är nivån den ligger på nu.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *