Sveriges landskapsblommor: Småland – Linnea

Linnea (linnea borealis) är en art i familjen linneaväxter. Den är en vedväxt och hör till ris- eller dvärgbuskar, men har ett särskilt utseende på grund av dess liggstam, som växer som en reva tätt intill marken. Liggstammarna har långa ledstycken och långt åtskilda bladpar. Uppe i Lappland […]

Sveriges landskapsdjur: Småland – Utter

Uttern (lutra lutra) är ett mårddjur och är släkt med järv, mård, grävling, iller, vessla, hermelin och mink. Det finns ett antal olika utterarter, men den vi har i Sverige är den euroasiatiska uttern, som finns i hela Europa, med Irland som undantag. Arten lever också i stora […]

Svenska landskapsblommor: Halland – Hårginst

Hårginst (genista pilosa) är en 30 cm hög, tornlös ärtbuske med håriga blad och gula blommor. Blommorna sitter enstaka eller parvis i bladvecken. Baljorna är 1-3 cm långa och innehåller 3-8 svartbruna frön. De blommar oftast mellan maj och juni, men kan ibland fortsätta blomma ända in i […]

Sveriges landskapsdjur: Halland – Lax

Laxen (salmo salar) är en havsvandrande fisk, vilket innebär att de lever större delen av sitt vuxna liv ute i havet, men vandrar in till det sötvatten där de föddes för att leka. De är en av de mest populära ätbara fiskarna och därför finns det klara regler […]

Sveriges landskapsblommor: Blekinge – Ek

Ek (quercus robur) är ett kraftigt lövträd tillhörande familjen bokväxter som kan bli över tusen år gamla. Utseende En eks krona är bred och grenarna går ofta ut från stammen i en nästan rät vinkel. Dock kan trädets utseende skifta mycket beroende på omständigheterna. De planterar sig ofta […]

Sveriges landskapsdjur: Blekinge – Ekoxe

Ekoxen (lucanus cervus) är en skalbagge som tillhör familjen ekoxbaggar. Den är Europas största skalbagge och lever främst i gamla ekar. Utseende En ekoxehona är runt fyra cm lång, mörkbrun och liknar vilken annan skalbagge som helst, om än en stor en. Däremot är det lätt att känna […]

Kända hästar! Del 16: Marengo

Marengo var Napoleon I av Frankrikes kända krigshäst. Han döptes till Marengo efter att burit Napoleon genom striden i Marengo. Utseende Han var en grå Arabisk häst som troligtvis föddes vid det kända El Naseri-stallet. Trots att han var en liten häst (145 cm i mankhöjd) så var […]

Kända hästar! Del 15: Houhnhnmerna

I Jonathan Swifts roman Gulliver’s Travels får äventyraren Gulliver stötta på flera olika raser under sin långa resa. Den mest kända av dem är lilliputtarna, men i den sista delen av hans resa får han möta en ras som har väckt mycket diskussion mellan litteraturkritiker ända sedan boken […]