Hästraser: Australisk boskapshäst

Australisk boskapshäst, även kallad Australian Stock Horse, är en hästras som tillhör den största hästgruppen i Australien. Utseende Den australiska boskapshästen är karaktäriserad av dess starka ben och dess uthållighet för torr heta. Deras utseende påminner väldigt mycket om engelska fullblod, men de har ett mycket lugnare temperament. […]