Kända hästar! Del 18: Bäckahästen

Bild: @mercyrayzoz på Pinterest Bäckahästen är en mytologisk varelse i nordisk folktro som sträcker sig nästan 1000 år bak i vår historia. Tillsammans med Näcken var den en varning mot att vara vårdslös i närheten av dammar, åar och sjöar. Bäckahästen var även en varning mot att inte […]