Hästraser: Kartusier

Kartusier är en varmblodshästras som ingår under benämningen andalusier. I Spanien kallas den även för Cartujano. Utseende En kartusians mankhöjd ligger på ca 155-165 cm. Den vanligaste färgen är skimmel, men även brunt och svart är vanligt hos hästrasen. Den har ett fint huvud med tydliga drag och […]