Sveriges landskapsdjur: Norrbotten – Lavskrika

Lavskrika (perisoreus infaustus) är den minsta kråkfågeln i västra palearktis. Utseende Lavskrikan är ca 30 cm lång, har ett vingspann på 45 cm och väger inte mer än 95 gram. Den har yvig, gråbrun fjäderdräkt med brunsvart hjässa och roströd övergump och stjärtsidor. Mellersta pennparet på stjärten är […]