Sveriges landskapsblommor: Öland – Ölandssolvända

Ölandssolvändan (helianthemum oelandicum) är en dvärgbuske som dominerar över stora ytor av Stora alvaret. Den är mindre vanlig på alvaret på norra Öland; norr om Borgholm saknas den nästan helt . Den finns mest på kalkrika vittringsjordar som är något högre belägna. Under vintern är marken mättad med […]