Sveriges landskapsfåglar: Värmland – Smålom

Smålomen (gavia stellata) är Värmlands landskapsfågel.

Utseende

Smålommen är runt 60 cm lång med en vingspann på ca 100 cm och är därmed den minsta och lättaste av fåglarna i lomfamiljen. På vintern har den gråsvart ovan och vit buk, men under häckningstiden får den ett rött parti på halsen. Den har rödaktiga ögon och en smal, svart näbb. Precis som alla andra lommar kan den inte gå på land, utan kan som bäst bara skjuta sig fram på bröstet.

Läte

Intressant nog sjunger smålommarna tillsammans med sina partners för att markera var de har valt att lägga sitt bo. Deras revir täcker dock endast den bit de har valt att lägga sina ägg – de har inga matrevir och därför är det inte ovanligt att se flera par av smålommar dela samma sjö så länge det finns mellanrum mellan deras bon.

Långlivad

Smålommarna är en av de mer långlivade fåglarna, och det är inte ovanligt att individer blir upp till 20 år även i naturen. Detta beror främst på att de lever sitt liv i vattendrag där det finns ytterst få rovdjur som kan få tag på dem.

Föda

Smålommen lever främst på fisk, men den tar även mollusker, kräftdjur, grodor, insekter, fiskrom och ryggradslösa djur som bor i vatten. Ibland måste den flyga flera kilometer för att hitta tillräckligt mycket mat, särskilt när ungarna fortfarande matas.

Utbredning

Smålommarna är flyttfåglar och spenderar endast sin häckning i de norra och mellersta delarna av Sverige. När det blir kallare flyger de till Storbritannien eller Portugal för att övervintra. Några få stannar kvar i de södra delarna av Sverige, men endast om det är en mild vinter. I Sverige är den rödlistad som ’Nära hotad’, främst på grund av att sjöar har blivit förorenade, människor kommer för nära bon vilket får dem att överge sina ägg och att de fastnar i fisknät och drunknar.

Häckning

Smålommar är monogama fåglar som tillsammans bygger sina bon i närheten av vattendrag. Honan lägger 1-3 ägg och ruvar sedan på dem under 24-30 dagar. När ungarna har kläckts kan de simma nästan på direkten. De matas sedan i upp till dagar innan de är redo att klara sig själva.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *