Sveriges landskapsfåglar: Bohuslän – Strandskata

Bild tagen av Neokortex Strandskatan (haematopus ostralegus) är Bohusläns landskapsfågel. Utseende Strandskatan är en ganska stor vadarfågel med svart ovansida, svart huvud, vit undersida, orangeröd näbb och rosafärgade fötter. De är runt 39-44 cm långa (där upp till 9 cm endast är näbben) och ett vingspann på 72-83 […]

Sveriges landskapssvampar: Bohuslän – Öronmussling

(Bild tagen av Michael Krikorev) Öronmussling (pleurocybelia porrigens) är en svampart i ordningen skivlingar. Den kallas även för svinöra, grisöra eller baconsvamp. Utseende Öronmusslingen är en vedlevande svamp och fruktkroppen uppträder under hösten på murkna barrträdsstubbar, ofta i täta grupper. Musslingar har nästan alltid musselformade, men i öronmusslingens […]

Sveriges landskapsblommor: Bohuslän – Vildkaprifol

Vildkaprifol (lonicera perclymenum) är en av Sveriges få lianväxter. Den har även kallats för vrivendel, vrivrånge och vrevrang. Utseende Vildkaprifolen har skymningsblommor, vilket innebär att de doftar på kvällen istället för på dagen. De har en mycket angenäm doft och är därför väldigt populära hos blomälskare. Deras blomningsperiod […]

Sveriges landskapsdjur: Bohuslän – Knubbsäl

Knubbsäl (phoca vitulina) är en art i familjen öronlösa sälar. Utseende Liksom andra öronlösa sälar är knubbsälen liten och slank och har ett klotformigt huvud. Honorna är runt 140 cm lång och väger ca 50 kg medan hanarna är rätt mycket större med sina 195 cm och 130 […]