Sveriges landskapssvampar: Bohuslän – Öronmussling

(Bild tagen av Michael Krikorev)

Öronmussling (pleurocybelia porrigens) är en svampart i ordningen skivlingar. Den kallas även för svinöra, grisöra eller baconsvamp.

Utseende

Öronmusslingen är en vedlevande svamp och fruktkroppen uppträder under hösten på murkna barrträdsstubbar, ofta i täta grupper. Musslingar har nästan alltid musselformade, men i öronmusslingens fall liknar den mer ett människoöra än en mussla, därav namnet. Hatten är tunn och slät på ovansidan och blir normalt 3 till 10 cm bred. Svampen har antingen nästan ingen fot eller saknar fot helt. Skivorna är tätt sittande och utgår radiärt från basen. Hela fruktkroppen är vit till gräddvit i färgen.

Utbredning

I Sverige förekommer den främst i de sydvästra delarna av landet, upp till Värmland. Den växer i både barr- och lövskogar, så länge det finns barrträd i lövskogarna. Den föredrar att fästa sig vid tallstubbar, men kan även hittas vid granstubbar.

Från matsvamp till giftsvamp

Öronmusslingen ansågs länge vara en extremt god matsvamp, särskilt i Japan där den främst används i misosoppa, men efter att en rad förgiftningsfall i Japan uppmärksammades avråddes folk från att äta öronmusslingen tills man fick mer information. De flesta av offren var äldre eller känsliga personer med sämre njurvärden än vanligt. Efter en lång utredning räknas inte längre öronmusslingen som en matsvamp eftersom det verkar som att svampen ger skador på längre sikt: dessutom har man upptäckt att svampen även har cancerogena ämnen. Dock är ändringen bara ett beslut som tagits i Sverige: i Japan serveras öronmusslingen fortfarande, men de varnar folk som har njurproblem att undvika att äta den för sin egen säkerhets skull.

Liknande giftsvampar

Det finns en giftsvamp som öronmusslingen kan förväxlas med: trogia venenata. Detta är dock inte en svamp som svenskar behöver oroa sig över eftersom den endast växer i Kina. Denna svamp har orsakat flera hundra dödsfall i Kina efter att folk har förväxlat den med öronmusslingen.

2 thoughts on “Sveriges landskapssvampar: Bohuslän – Öronmussling

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *