Hästraser: Brumby

Brumby är en australisk, förvildad hästras. Idag finns det runt 300 000-600 000 brumbys och antalet ökar för varje år som går, trots att den hårda miljön dödar tusentals av dem årligen. Utseende Brumby är en varmblodshäst vars mankhöjd ligger på runt 145-155 cm. Eftersom de är vilda […]