Sveriges landskapsblommor: Blekinge – Ek

Ek (quercus robur) är ett kraftigt lövträd tillhörande familjen bokväxter som kan bli över tusen år gamla. Utseende En eks krona är bred och grenarna går ofta ut från stammen i en nästan rät vinkel. Dock kan trädets utseende skifta mycket beroende på omständigheterna. De planterar sig ofta […]