Sveriges landskapsblommor: Blekinge – Ek

Ek (quercus robur) är ett kraftigt lövträd tillhörande familjen bokväxter som kan bli över tusen år gamla.

Utseende

En eks krona är bred och grenarna går ofta ut från stammen i en nästan rät vinkel. Dock kan trädets utseende skifta mycket beroende på omständigheterna. De planterar sig ofta bland andra lövträd och beroende på vilka de har som grannar måste grenarna sträcka ut sig på det mest effektiva sättet att få tag på solljus. Bladen blir 10-12 cm långa och är parbladiga. Det är Skandinaviens största träd, med en stam som kan bli över 30 meter hög och en omkrets på runt 3 meter.

Områden

Precis som de allra flesta lövträd i Sverige växer ekar främst i de södra delarna. I många delar av Europa har gamla ekbestånd försvunnit, men Sverige har lyckats behålla många av sina, mycket beroende på att de gamla bestånden främst finns på privata herrgårdsmarker och naturreservat. Ekskogen i Visingsö är det största sammanhängande beståndet i Sverige med sina 360 hektar och började planteras redan på 1600-talet.

Kända ekar i Sverige

Sverige är fyllt av kända ekar. Att de fortfarande lever beror på att de har blivit skyddade av privatpersoner, regering och myndigheter: ibland för att de är väldigt gamla, ibland för att de har historiskt värde. Här är några av dem:

  • Kvilleken, även kallad Rumskullaeken, i Norra Kvill i Småland. Denna ek anses vara den äldsta i Sverige.
  • Birger jarls ek i Kungsholmen i Stockholm. Denna ek är 800 år gammal, lika gammal som Stockholm själv, och är därför döpt efter stadens grundare. Det är inte mycket liv kvar i den, men den har fortfarande en stor gren som blir grön varje år och stockholmarna är väldigt beskyddande av trädet.
  • Snapphaneeken i Sölvesborg. Enligt sägnen ska denna ek ha används för hängning av snapphanar.
  • Kungseken vid Knappfors. Det är under denna ek som hertigarna Johan och Karl ska ha hållit möten för att konspirera mot deras bror, kung Erik XIV.

5 thoughts on “Sveriges landskapsblommor: Blekinge – Ek

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *