Sveriges landskapsblommor: Västergötland – Ljung

Ljung (calluna vulgaris) är en starkt förgrenad dvärgbuske. Den är en av de vanligaste blommorna i Norden. Utseende Ljungen kan bli upp till 50 cm hög och lika bred om den trivs där den står. Den är risaktig och har små barrlika blad med blommor i ensidiga klasar. […]