Sveriges landskapssvampar: Bohuslän – Öronmussling

(Bild tagen av Michael Krikorev) Öronmussling (pleurocybelia porrigens) är en svampart i ordningen skivlingar. Den kallas även för svinöra, grisöra eller baconsvamp. Utseende Öronmusslingen är en vedlevande svamp och fruktkroppen uppträder under hösten på murkna barrträdsstubbar, ofta i täta grupper. Musslingar har nästan alltid musselformade, men i öronmusslingens […]