Sveriges landskapsdjur: Västmanland – Rådjur

Rådjur (capreolus capreolus) är ett litet hjortdjur som är vanligt i hela Sverige. Hanarna kallas för bockar, honorna kallas för get eller rå och ungar under ett år kallas för kid eller killing. Utbredning Rådjuret lever i princip i hela Europa. Den kan leva i nästan alla naturliga […]