Sveriges landskapsdjur: Västmanland – Rådjur

Rådjur (capreolus capreolus) är ett litet hjortdjur som är vanligt i hela Sverige. Hanarna kallas för bockar, honorna kallas för get eller rå och ungar under ett år kallas för kid eller killing.

Utbredning

Rådjuret lever i princip i hela Europa. Den kan leva i nästan alla naturliga miljöer i Europa eftersom de har väldigt stor anpassningsförmåga. Det är endast i de alpina områdena som rådjuren blir fåtaliga.

Utseende

Rådjuret, både bockarna och getterna, väger runt 20-30 kg. Dess korta päls är till största delen rödbrun under sommaren och gråare under vintern. Det enda som riktigt skiljer bockarna och geterna åt är att bockarna bär horn under en stor del av året.

Diet

Rådjur är selektivbetare, vilket innebär att den föredrar örter och lövträd medan gräs och andra växter med hög fiberhalt endast äts om rådjuret inte hittar något annat. På grund av detta kan man ibland se dem beta tillsammans med dovhjortar, som är utpräglade gräsätare, vilket innebär att de två hjortraserna inte konkurrerar om samma föda.

Inte flockdjur

Rådjuret föredrar att vara ensamma och lever bara med andra rådjur om det är brunst eller om geten har fått ungar. Att man ibland kan se grupper av rådjur är ofta för att de har råkat äta eller dricka på samma plats, men skiljer sig åt efter att ha druckit/ätit sig mätta. Detta gäller särskilt i vintertid då det är svårare att hitta mat: ett rådjur som ställer sig och äter signalerar för andra rådjur i närheten att det finns mat att äta.

Lite av ett skadedjur

Rådjur betraktas av många som ett skadedjur. Den gillar att äta på nyplanterade träd och trampar ner de växter de inte tuggar på. För de som har trädgårdar kan ett nyfiket rådjur ställa till en hel del. Dessutom löper de stor risk att bli påkörda av bilar eftersom de har en tendens att bara hoppa ut på vägen utan att titta sig för.

3 thoughts on “Sveriges landskapsdjur: Västmanland – Rådjur

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *