Sveriges landskapsdjur: Halland – Lax

Laxen (salmo salar) är en havsvandrande fisk, vilket innebär att de lever större delen av sitt vuxna liv ute i havet, men vandrar in till det sötvatten där de föddes för att leka. De är en av de mest populära ätbara fiskarna och därför finns det klara regler […]

Sveriges landskapsdjur: Blekinge – Ekoxe

Ekoxen (lucanus cervus) är en skalbagge som tillhör familjen ekoxbaggar. Den är Europas största skalbagge och lever främst i gamla ekar. Utseende En ekoxehona är runt fyra cm lång, mörkbrun och liknar vilken annan skalbagge som helst, om än en stor en. Däremot är det lätt att känna […]

Sveriges landskapsdjur: Skåne – Kronhjort

Kronhjorten (Cervus elaphus) är Skånes landskapsdjur och är en av Sveriges största hjortdjur. Kronhjortarna lever i flockar med de två könen separerade, där honflockarna har en ledarhona som bestämmer vart flocken ska gå, medan hanarna går i mindre grupper, eller ensamma, utan någon särskild hierarki. Enda gången hanar […]