Sveriges landskapsdjur: Gotland – Igelkott

Igelkott (erinaceus europaeus) är ett litet däggdjur vars största igenkänningsdrag är att deras ovansida är klädd i taggar och att de kan rulla ihop sig till taggiga bollar när de känner sig hotade.

Utseende

En fullvuxen igelkott är mellan 20-30 cm lång, med en liten, liten svans på endast 2 cm. De skiftar mycket i vikt: individer kan vara i olika storlek och beroende på vilken årstid det är kan de vara antingen feta (sen höst innan de går i ide) eller magra (vår efter att de har vaknat), men oftast ligger vikterna någonstans mellan 350 gram och 1500 gram. Deras päls skiftar mellan grå, brun och svart. De gillar att äta insekter, maskar och mångfotingar. De är som mest aktiva under nattetid.

Utbredning

I Sverige förekommer den mest i de södra och mellersta delarna samt mer eller mindre allmänt längs norrlandskusten upp till Haparanda.

Hot mot igelkotten

Människan utgör ett stort hot för igelkotten, främst genom trafik och miljöförändringar. I Sverige har det blivit så illa att igelkotten 2020 sattes som Nära hotad på röda listan.

Trafik leder till djurs död varje dag, men igelkottar är en av de vanligaste offren av främst två anledningar. Det första är att de är nattdjur som ofta vandrar runt på stora områden i jakt på mat och det kan vara svårt för bilar att hinna se dem i tid för att kunna stanna eller gira undan. Det andra är, ironiskt nog, den instinkt som naturen har gett dem för att skydda sig själva: deras förmåga att rulla ihop sig till taggiga bollar. Istället för att springa iväg, som de flesta djur gör när de ser en bil komma emot dem, stannar de på samma plats och blir krossade av bilarna.

Ett annat hot är förändringar som vi människor ställer till i deras miljö. De olika populationerna av igelkottarna har förut parat sig med varandra och. Alla byggnaderna och vägarna som människorna bygger gör det svårare för de olika grupperna att möta varandra. Därför parar de sig mest med närliggande grupper, vilket på lång sikt leder till att de blir mindre friska och förlorar motstånd mot sjukdomar på grund av det uteblivna genutbytet.

2 thoughts on “Sveriges landskapsdjur: Gotland – Igelkott

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *