Sveriges landskapsdjur: Jämtland – Älg

Den europeiska älgen (alces alces) är det största av de nu levande hjortdjuren. Förutom europeisk älg finns det även amerikansk älg (alces americanus).

Utseende

Det bästa sättet att känna igen en älg är genom dess gigantiska storlek och älgtjurarnas ikoniska kronor. Förutom köttet är kronorna den största anledningen till att älgen jagas så mycket. Hornen börjar växa redan när hanen är ett år och blir sedan större och större tills de når sin största storlek vid runt sex års ålder.

Älgarnas storlek kan variera rätt mycket, beroende på kön, art, underart och miljön som älgen lever i. Till exempel blir älgarna i Norrland ofta större än de som lever i södra Sverige. Älgar har en uttalad könsdimorfism, vilket innebär att ett kön (i detta fall tjuren) är avsevärt mycket större än det andra könet. Hanarna kan väga ända upp till 700 kg (några har till och med nått 800 kg, men det är mycket ovanligt) medan honorna väger runt 270 till 360 kg.

Deras päls är oftast brun i olika nyanser: rödbrun, gråbrun och svartbrun är några av dem. Precis som hos andra hjortdjur finns det älgar som föds med vit päls (dock är de inte albino eftersom de fortfarande har ögonfärg). I Sverige finns det endast mellan 20-100 älgar med den här pälsen, och eftersom det är en recessiv gen är det väldigt ovanligt för vita älgar att födas.

Utbredning

Den europeiska älgen finns främst i Finland, Norge, Sverige, Ryssland och de baltiska staterna. De föredrar skogsmarker med sjöar och våtmarker, vilket gör att de trivs utmärkt i Sveriges nordliga delar.

Älgjakt

Älgen må vara listad som livskraftig, men det betyder inte att den inte behöver skyddas. I Sverige finns det hårda regler för när man får jaga, vilka som får jaga och vilka kön man för jaga (olika kön för olika årstider). Anledningen till de hårda reglerna är för att älg är ett så attraktivt jaktbyte på grund av köttet och hanarnas horn att den skulle förmodligen jagas till utrotning om folk fick göra precis som de ville. Som förväntat sker det en hel del illegal jakt på djuren.

One thought on “Sveriges landskapsdjur: Jämtland – Älg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *