Sveriges landskapsblommor: Medelpad – Gran

Gran (picea abies) är ett barrträd i gransläktet och familjen tallväxter.

Utseende

Granen, precis som alla andra barrträd, är täckt av vassa barr som oftast är mörkgröna. Den kan vara formad på många olika vis och får olika namn beroende på dess form: gårgran, margran och hänggran är bara några exempel. Den fortplantar sig med hjälp av fröna som finns i dess kottar, som öppnar upp sig när de mognar och släpper ut fröna, som sedan sprider sig med hjälp av vinden. En gran kan bli över 60 meter hög och har förmågan att bli över 400 år gammal; dock är det vanligast att de blir lite över 100 år, antingen på grund av att den avverkas av människor, blir sjuk eller går åt i en skogsbrand.

Utbredning

Granen trivs bäst i nordliga, kallare områden som Skandinavien, Mellaneuropa och Ryssland. Den är ett Nordens vanligaste träd. I Sverige finns den i hela landet, men är inte lika vanlig i Skåne, Halland och Blekinge som i de nordligare landskapen. Den föredrar att växa på skuggiga platser, vilket gör att den trivs bäst ihop med andra träd i närheten, vare sig de är barrträd eller inte. Den har därför lätt att konkurrera ut lövträd som ek och andra barrträd som tall, som båda vill ha öppen mark där de växer.

Granens roll i Sverige

Granen är en viktig del av det svenska näringslivet. Dess ved är oftast mjukare än tallens och är vanligen mindre rötbeständig. Den används till såväl sågade produkter som massaved. Den kan även användas för att krydda till viltkött och som prydnad för att få ett rum att lukta gott. Samerna har också använt gran till att bygga båtar.

Granen har dessutom viktig kulturroll i inte bara Sverige, utan även i andra länder där man firar jul. Under julen tar man in en gran i huset och klär oftast upp den i färgglada kulor och silvrigt glitter, med en stjärna i toppen av granen. Traditionen är urgammal och grundad i tanken att man vid vintertid bjöd in en del av skogen i sitt hus för att skogsvarelserna inte skulle få för sig att ställa till trubbel för de som bodde där.

One thought on “Sveriges landskapsblommor: Medelpad – Gran

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *