Sveriges landskapssvampar: Norrbotten – Stenmurkla

(Bild tagen av Michael Krikorev) Stenmurkla (gyromitra esculenta) är en av de vanligaste murklorna i Sverige. Utseende Stenmurklans hatt ser ut som en liten, skrynklig, brun hjärna. Själva hatten är inrullad och mestadels fastväxt i foten, som är smutsgul (enstaka exemplar kan ha svag dragning åt violett). Den […]

Sveriges landskapsblommor: Norrbotten – Åkerbär

Åkerbär (rubus arcticus) är en art i hallonsläktet. Utseende Åkerbär är en liten och sirlig växt. Dess kronblad är oftast mörkt rosenröda, men det finns de som istället får blekrosa blommor. Blommorna är enkönade, men både han- och honblommor kan sitta på samma planta. Den har trefingrade blad […]

Sveriges landskapsdjur: Norrbotten – Lavskrika

Lavskrika (perisoreus infaustus) är den minsta kråkfågeln i västra palearktis. Utseende Lavskrikan är ca 30 cm lång, har ett vingspann på 45 cm och väger inte mer än 95 gram. Den har yvig, gråbrun fjäderdräkt med brunsvart hjässa och roströd övergump och stjärtsidor. Mellersta pennparet på stjärten är […]