Sveriges landskapsblommor: Västergötland – Ljung

Ljung (calluna vulgaris) är en starkt förgrenad dvärgbuske. Den är en av de vanligaste blommorna i Norden. Utseende Ljungen kan bli upp till 50 cm hög och lika bred om den trivs där den står. Den är risaktig och har små barrlika blad med blommor i ensidiga klasar. […]

Sveriges landskapsdjur: Västergötland – Trana

Tranan (grus grus) är en stor, långbent och långhalsad fågel. De är mest kända för sin parningsdans. Utseende En fullvuxen trana är mellan 115-130 cm lång, har ett vingspann på 200-230 cm och väger 4-6 kg. Hanarna är ofta något större än honorna. Deras fjäderdräkt är mestadels grå, […]