Sveriges landskapssvampar: Västergötland – Scharlakansvaxskivling

(Bild tagen av Michael Krikorev) Scharlakansvaxskivling (hygrocybe punicea) är en svampart i ordningen skivlingar. Utseende Scharlakansvaxskivling är den största av de rätt många röda vaxskivlingarna på gräsmark. Fruktkroppen uppträder under hösten och hatten har en uppseendeväckande scharlakansröd till närmast blodröd färg. Mitten på hatten kan vara mer urblekt […]

Sveriges landskapsblommor: Västergötland – Ljung

Ljung (calluna vulgaris) är en starkt förgrenad dvärgbuske. Den är en av de vanligaste blommorna i Norden. Utseende Ljungen kan bli upp till 50 cm hög och lika bred om den trivs där den står. Den är risaktig och har små barrlika blad med blommor i ensidiga klasar. […]

Sveriges landskapsdjur: Västergötland – Trana

Tranan (grus grus) är en stor, långbent och långhalsad fågel. De är mest kända för sin parningsdans. Utseende En fullvuxen trana är mellan 115-130 cm lång, har ett vingspann på 200-230 cm och väger 4-6 kg. Hanarna är ofta något större än honorna. Deras fjäderdräkt är mestadels grå, […]