Sveriges landskapsdjur: Småland – Utter

Uttern (lutra lutra) är ett mårddjur och är släkt med järv, mård, grävling, iller, vessla, hermelin och mink.

Det finns ett antal olika utterarter, men den vi har i Sverige är den euroasiatiska uttern, som finns i hela Europa, med Irland som undantag. Arten lever också i stora delar av Asien och norra Afrika.

Utseende

Uttrar är täcka av brun päls och har långa morrhår. De är mellan 90-120 cm långa (inklusive svansen) och väger mellan 4-12 kg, med hanarna ofta något större än honorna. De kan bli upp till 15 år gamla: detta har dock bara dokumenterats hos djur i fångenskap. Ute i det vilda är det vanligare att inte blir äldre än fyra år gamla.

Hotad art

I Europa minskade antalet uttrar drastiskt efter 1950-talet, men efter hårt naturarbete har de långsamt börjat öka i antal igen. I Sverige kan man nuförtiden se uttrar på platser där de inte fanns bara för några decennier sedan. Dock finns den fortfarande kvar på rödlistan och arbetet fortsätter för att öka antalet.

Köttätare

Uttern är ett rovdjur som till stor del livnär sig på fisk. De kan leva var som helst det finns vatten, vare sig det är sjöar, åar, längs kuster eller i skärgården. Förutom fisk är de även förtjusta i att äta groddjur och kräftor. De jagar främst under nattetid.

Anpassad för ett liv vid vattnet

Uttern är helt anpassad för att leva vid vattnet. På land kan de se lite klumpiga ut när de springer med sina korta ben, men när de är i vattnet är de smidiga som delfiner. De har simhud mellan tårna och pälsen är tät av underull som håller huden varm och torr. När de är under vattnet kan de stänga sina små öron och näsborrarna för att förhindra att andas in vatten. Med sin långa kropp och långa, kraftiga svans tar de sig lätt fram i vattnet.

2 thoughts on “Sveriges landskapsdjur: Småland – Utter

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *