Sveriges landskapsfåglar: Småland – Taltrast

Bild tagen från Naturphoto.se Taltrasten (turdus philomelos) är Smålands landskapsfågel. Utseende Taltrasten är ca 20-24 cm lång, har ett vingspann på ungefär 33-36 cm och väger runt 50 till 107 gram. Både honan och hanen har liknande utseende: ljusbrun ovansida, gulvit undersida och blekare fjädrar med mörka fläckar […]

Sveriges landskapssvampar: Småland – Koralltaggsvamp

(Bild tagen av Michael Krikorev) Koralltaggsvamp (hericium coralloides) är en sällsynt taggsvamp vars fruktform har formen av en korall. Utseende Koralltaggsvampen har en kort fot som fäster sig på ved från döda träd och från foten utgår sedan grenarna. Taggarna på grenarnas undersida blir 5-15 millimeter långa. Unga […]

Sveriges landskapsblommor: Småland – Linnea

Linnea (linnea borealis) är en art i familjen linneaväxter. Den är en vedväxt och hör till ris- eller dvärgbuskar, men har ett särskilt utseende på grund av dess liggstam, som växer som en reva tätt intill marken. Liggstammarna har långa ledstycken och långt åtskilda bladpar. Uppe i Lappland […]

Sveriges landskapsdjur: Småland – Utter

Uttern (lutra lutra) är ett mårddjur och är släkt med järv, mård, grävling, iller, vessla, hermelin och mink. Det finns ett antal olika utterarter, men den vi har i Sverige är den euroasiatiska uttern, som finns i hela Europa, med Irland som undantag. Arten lever också i stora […]