Overo Lethal White Syndrome (OLWS)

(Bild på en overotecknad häst. Googling av bilder på föl som lider av OLWS görs på egen risk)

Overo Lethal White Syndrome, eller OLWS, är en genetisk hästsjukdom som enbart drabbar skäckfärgade hästar. Defekten gör att fölet föds med hopväxta tarmar och dör i akuta kolikattacker.

Vad är OLWS?

OLWS är en genetisk defekt som orsakas av en recessiv mutation på EDNRB-genen. Heterozygota bärare lider inte av några negativa effekter av mutationen eftersom deras upplaga av genen uppväger närvaron av den muterade. Om båda föräldrarna bär på genen är det 25% risk att avkomman får båda föräldrarnas anlag och därmed blir homozygot för mutationen. Då det inte finns något friskt anlag som kan motarbeta defekten föds fölet med den dödliga missbildningen.

Overo

Skäckar kan ha olika typer av teckningar som har olika namn beroende på hur stora fälten är, var på kroppen de är och om ögonen blir påverkade. Overotecknade hästar har skarpa men oregelbundet formade fält, är sällan vita över ryggen, har ofta vitt ansikte och ibland blåa ögon.

Det är endast skäckar med anlag till overoteckning som kan bära på mutationen som leder till defekten. Därför är det alltid säkrast att göra DNA-test innan man avlar en skäck: även om skäcken inte har ovaroteckning kan tidigare hästar i deras stamtavla haft det.

Symptom

Symptomen på OLWS syns alltid direkt på fölen vid födseln. Fölet föds helt vitt eller nästan helt vitt med blå ögon och dör av förstoppning på bara några dagar. Ibland föds dock helt vita, livsdugliga hästar genom påverkan från andra, ofarliga skäckgener. Ett vitt, blåögt föl är därför inte automatiskt ett tecken på att den bär på genen för OLWS.

OLWS i Sverige

I Sverige har enbart ett enda fall av defekten dokumenterats på 18 år, tack vare uppfödarnas arbete med att aldrig avla på två overotecknade skäckar. Sedan genen kartlades och blev tillgänglig för testning har uppgiften blivit lättare. Dessutom är det rentav olagligt att medvetet avla på två ovarotecknade hästar eftersom de drabbade fölens lidande faller under djurplågeri.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *