Hästraser: Iberiskt varmblod

Iberiskt varmblod är en hästras som utvecklades på den Iberiska halvön, som består av Spanien och Portugal.

Utseende

Det iberiska varmblodet har en mankhöjd på runt 160-165 cm. Alla färger och teckningar är tillåtna, men hästar med skäck i generna måste testas för nedärvning av Overo lethal white syndrome innan de får användas inom avel. Hästen måste vara ha 25% rent andalusier- eller lusitanoblod och de andra 75% måste komma från hästar som har påvisat släktskap med dessa raser eller den gamla spanska hästen för att kunna räknas som ett iberiskt varmblod.

Huvudet bör vara proportionerligt på en välmusklad hals, men dess utseende kan variera beroende på vilken ras som korsats in i hästarna; mer arabiskt blod ger en inåtbuktande nosrygg medan lusitanon och andalusier ger en utåtbuktande nosrygg. De flesta korsningar har dock en rak nosprofil.

Benen ska vara långa och välmusklade. Lederna ska vara stora, flexibla och rörliga. Korset är rundat med en lågt ansatt svans.

Historia

Det iberiska varmblodet har sina rötter i de spanska hästarna som var populära från och med medeltiden i Spanien. Sedan 1600-talet har den spanska hästen försvunnit och avlats upp i andra hästraser, bland annat andalusiern och lusitanon.

Efter andra världskriget minskade hästens roll i samhället när allting började mekaniseras. Det praktiska behovet av hästen sjönk drastiskt, men ersattes istället av en förnyad passion av ridsport. Många hästraser kunde lätt förflyttas från ett syfte till annat, men de gamla iberiska hästarna inte riktigt för högre klasser av ridsport. Detta ledde till att hästrasens avel blev striktare för att få fram sportigare hästar, och det i sin tur ledde till att det blev färre hästar i rasen.

Idag är det iberiska varmblodet fortfarande ganska ovanligt eftersom antalet andalusier och lusitanon har blivit färre.

Användning

Det iberiska varmblodet är avlat för ridsport och används främst inom hoppning, dressyr och fälttävlan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *