Kända hästar! Del 23: Blodighov

Blodighov är asaguden Frejs häst i nordisk mytologi.

Utseende

Det finns ingen officiell beskrivning av Blodighov. Trots att hästen har namnet Blodighov finns det inga myter som förklarar namnet och därför vet vi inte om namnet är bokstavligt eller bildligt.

Myter

Det är inte ofta som Blodighov nämns i myterna. Den mest kända myten om hästen finns i Eddadikten Sången om Skirner, där Frej sänder skosvennen Skirne som sitt ombud till jätten Gymes gård för att fria till Gerd Gymesdotter. För att hjälpa Skirne i hans uppdrag lånade Frej ut sin häst (namnet Blodighov används inte i texten) och sitt svärd. Skirne behövde hästen för att kunna ta sig igenom en magisk mur av eld som omgav gården.

Att Frejs häst hette Blodighov vet vi för att skalden och författaren Snorre Sturlasson skrev ner namnet i två av Namntulorna. Men utöver detta nämns hästen inte i någon annan text.

Förlorade berättelser

Det mest intressanta med Blodighov är inte vad vi vet om hästen, utan vad vi inte vet. Många av Frejs berättelser har försvunnit under årens gång. Det finns flera anledningar bakom detta. En är att texter helt enkelt har försvunnit, som en del historiska texter gör när de flyttas runt eller det blir krig eller det sker en brand o.s.v. En annan anledning är att alla nordiska berättelser inte har skrivits ner och därför försvinner när folk slutar berätta sagorna. En tredje anledning är att många texter förstördes med vilje när kristendomen kom till Norden och började sätta sina rötter här.

Vilken anledning som än är ansvarig vet vi idag inte varför Frejs häst heter Blodighov. Överhuvudtaget är det många av Frejs berättelser som fallit i glömska. Bland annat benämns Frej som ”Beles bane” och vi vet att Bele var en jätte, men det finns inga skrifter som beskriver hur Frej skulle ha besegrat Bele.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *