Sveriges landskapsfåglar: Småland – Taltrast

Bild tagen från Naturphoto.se

Taltrasten (turdus philomelos) är Smålands landskapsfågel.

Utseende

Taltrasten är ca 20-24 cm lång, har ett vingspann på ungefär 33-36 cm och väger runt 50 till 107 gram. Både honan och hanen har liknande utseende: ljusbrun ovansida, gulvit undersida och blekare fjädrar med mörka fläckar på buken. Deras vingfjädrar skiftar mellan grått och rostbrunt. De har gula näbbar medan deras ben och fötter är rosa.

Läten

Taltrasten använder sig om många olika ljud för att kommunicera. Oftast använder de ett kort, skarpt tsip-läte, men när de flyger mellan sommar- och vinterbostäderna använder de ett tunt, högt siip-läte. Dessutom har de ett varningsläte, ett explosivt tix-itix-itix som blir kortare och högre när faran kommer närmare. Till slut finns det hanens sång, som han använder för att locka till sig en hona. Hanarna har ett arsenal av noter mer än 100, som de använder sig av, och byter noter efter två till fyra upprepningar av den föregående noten för att skapa unika sånger. Taltrasten har ett av de mest högljudda fågellätena för deras vikt.

Utbredning

Under vår och sommar lever taltrasten i skogar, trädgårdar och parker i hela Sverige och i större delarna av Europa. När det sedan börjar bli kallare flyger den ner till Mellanöstern och de norra delarna av Afrika för att spendera vintern där.

Föda

Fågeln är allätare och äter mest ryggradslösa djur som maskar, snäckor och larver, men är också förtjusta i mjuka frukter och bär.

Häckning

Taltrasten häckar mellan april och juni. Honan bygger ett skålformat bo i en buske eller träd som hon sedan inreder med lera, grässtrån och ved bitar. När hon hittat en partner lägger hon fyra-fem blå ägg med svarta prickar och ruvar på dem ensam i upp till 17 dagar, och sedan tar det ungefär lika många dagar innan ungarna är flygfärdiga. Det händer att göken lägger ägg i deras bon, men det gör oftast ingen nytta eftersom taltrasten har förmågan att urskilja gökens ägg från deras egna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *