Sveriges landskapssvampar: Småland – Koralltaggsvamp

(Bild tagen av Michael Krikorev)

Koralltaggsvamp (hericium coralloides) är en sällsynt taggsvamp vars fruktform har formen av en korall.

Utseende

Koralltaggsvampen har en kort fot som fäster sig på ved från döda träd och från foten utgår sedan grenarna. Taggarna på grenarnas undersida blir 5-15 millimeter långa. Unga exemplar av svampen har en ren vit färg, men ju äldre den blir desto mer gulnar den, ända tills den får en gulbrun färg och allt vitt har försvunnit. Fruktkroppen kommer fram under hösten, när den har samlat på sig så mycket näring den kan och vädret kan hjälpa den att sprida sina sporer. Den blir 10-40 centimeter i både höjd och bredd och blir inte mer än ett år gammal.

Utbredning

Koralltaggsvampen går att hitta i de flesta av Sveriges landskap: dock växer den inte i varken Gotland och Bohuslän. Den är rödlistad i Danmark, Norge, Tyskland, Storbritannien, Nederländerna och Polen. I Finland är den sällsynt, men inte rödlistad. Den finns även i Nordamerika, men även där är den sällsynt.

Den växer på omkullfallna och multnande trädstammar av lövträd som asp, björk och bok. Den har en viktig funktion i lövskogarna eftersom den hjälper till att bryta ner döda träd. Andra svampar som lever på samma växtplats är kandelabersvamp, skinntagging, vit vedfingersvamp och vedklavklubba.

Hot mot svampen och hur DU kan hjälpa den att frodas

I Sverige är koralltaggsvampen rödlistad som missgynnad. De största hoten mot svampen är den minskade tillgången på död ved i skogarna och att lövskogar eller blandskogar med inslag av lövträd ersätts med renodlade barrskogar. För att förhindra artens utrotning bör man se till att dess växtplatser hålls intakta och att ny ved läggs ut i skogarna. Om du är ute i en lövskog eller om du till och med äger en bit lövskog, ta inte bort vindfällen, döende träd, torrakor eller lågor. De trivs bäst på soliga, vindskyddade platser, så tänk på det om du vill skapa en plats för koralltaggsvamp att växa.

2 thoughts on “Sveriges landskapssvampar: Småland – Koralltaggsvamp

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *