Sveriges landskapsdjur: Gästrikland – Tjäder

Tjäder (tetrao urogallus) är en skogsfågel i familjen fasanfåglar. Den är nära besläktad med orre och det är inte ovanligt med hybrider av tjäder och andra hönsfåglar.

Utseende

Tjädern är den största vilda hönsfågeln i Sverige. Honorna och hanarna har, som många andra hönsfåglar, vitt skilda utseenden. Honan är spräcklig i brunsvart, rostgult, grått och vitt, vilket gör att de lätt smälter in i snår och buskar. Hanen, däremot, är lite mer ’färgglad’. Större delen av hanens fjäderdräkt består av svarta fjädrar som skimrar blått i solljuset. På några enstaka ställen, som till exempel deras vingtäcken, har de mörkbruna fjädrar. Deras imponerande stjärt är svart med horisontella fläckar i mitten. Båda könen är mellan 74-90 cm i längd och har ett vingspann på omkring 95 cm.

Utbredning

Tjädern finns i de norra delarna av Europa, i Ryssland och i Kina. En fjärdedel av Europas bestånd finns i Sverige. De föredrar att bo i skogar där det finns både barrträd och lövträd.

Diet

Tjädern äter främst diverse växtdelar som knoppar, späda blad, säd, frön och bär, men äter även insekter, larver och masker, särskilt när de är unga och behöver protein för att växa. Deras favoritföda är dock blåbärsbusken, där de äter allt från bär till blad.

Spel och häckning

Tjädertuppen börjar spela i början av april, både för att dra till sig honor och jaga bort rivaliserande hanar. När hanen spelar för en hona fönar den ut sin stjärt samtidigt som den höjer huvudet och ger ifrån sig en rad märkliga ljud: först knäppningar (låter som två tunna träpinnar som slår emot varandra), sedan klunkar (har samma ljud som när en kork dras ut ur en flaska) och till slut sisningar (liknar det väsande ljudet av en lie som slipas). Ljuden kan höras i upp till 100-150 meter. Tuppen upprepar ljuden gång på gång för att dra till sig honans uppmärksamhet.

Hönornas reden är enkla fördjupningar i marken. En höna kan lägga upp till nio ägg, som hon sedan ruvar på i tre veckor. De små ungarna är i början mycket känsliga för köld och väta, och därför har vädret i juni mycket stor betydelse för hur många ungar som kommer att leva till att bli vuxna.

2 thoughts on “Sveriges landskapsdjur: Gästrikland – Tjäder

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *