Sveriges landskapsblommor: Dalsland – Förgätmigej

Förgätmigej (myasotis scorpiodes) är en strävbladig blomma som består av omkring 50 olika sorter. Utseende En förgätmigej kan variera från 15 cm till att bli ända upp emot 60 cm höga. Den får små ljusblåa (ibland vita eller rosa) blommor och dess gröna blad har ett gult centrum. […]

Sveriges landskapsblommor: Bohuslän – Vildkaprifol

Vildkaprifol (lonicera perclymenum) är en av Sveriges få lianväxter. Den har även kallats för vrivendel, vrivrånge och vrevrang. Utseende Vildkaprifolen har skymningsblommor, vilket innebär att de doftar på kvällen istället för på dagen. De har en mycket angenäm doft och är därför väldigt populära hos blomälskare. Deras blomningsperiod […]

Sveriges landskapsblommor: Östergötland – Blåklint

Blåklint (centaurea cyanus) är en ettårig sommarblomma som är så bra på att spridda sina frön att de betraktas som ogräs för dem som inte vill ha dem i sin trädgård. Utseende Blåklinten kan bli upp till 90 cm höga. Trots sitt namn kan den ha andra färger […]

Sveriges landskapsblommor: Västergötland – Ljung

Ljung (calluna vulgaris) är en starkt förgrenad dvärgbuske. Den är en av de vanligaste blommorna i Norden. Utseende Ljungen kan bli upp till 50 cm hög och lika bred om den trivs där den står. Den är risaktig och har små barrlika blad med blommor i ensidiga klasar. […]

Sveriges landskapsblommor: Gotland – Murgröna

Murgröna (hedera helix) är en växtart i familjen arialiaväxter. På gutamål kallas den för rind. Utseende Murgrönan är en vedartad klätterväxt med mörkgröna blad, som växer mot stöd av träd, hus och andra ytor. Den klamrar sig fast med hjälp av korta rötter som kallas för häftrötter. Denna […]

Sveriges landskapsblommor: Öland – Ölandssolvända

Ölandssolvändan (helianthemum oelandicum) är en dvärgbuske som dominerar över stora ytor av Stora alvaret. Den är mindre vanlig på alvaret på norra Öland; norr om Borgholm saknas den nästan helt . Den finns mest på kalkrika vittringsjordar som är något högre belägna. Under vintern är marken mättad med […]

Sveriges landskapsblommor: Småland – Linnea

Linnea (linnea borealis) är en art i familjen linneaväxter. Den är en vedväxt och hör till ris- eller dvärgbuskar, men har ett särskilt utseende på grund av dess liggstam, som växer som en reva tätt intill marken. Liggstammarna har långa ledstycken och långt åtskilda bladpar. Uppe i Lappland […]

Svenska landskapsblommor: Halland – Hårginst

Hårginst (genista pilosa) är en 30 cm hög, tornlös ärtbuske med håriga blad och gula blommor. Blommorna sitter enstaka eller parvis i bladvecken. Baljorna är 1-3 cm långa och innehåller 3-8 svartbruna frön. De blommar oftast mellan maj och juni, men kan ibland fortsätta blomma ända in i […]

Sveriges landskapsblommor: Blekinge – Ek

Ek (quercus robur) är ett kraftigt lövträd tillhörande familjen bokväxter som kan bli över tusen år gamla. Utseende En eks krona är bred och grenarna går ofta ut från stammen i en nästan rät vinkel. Dock kan trädets utseende skifta mycket beroende på omständigheterna. De planterar sig ofta […]

Sveriges landskapsblommor: Skåne – Prästkrage

Prästkragen (leucanthemum vulgare) är Skånes landskapsblomma och en av Sydsveriges vanligaste och mest utspridda växter. Växten blommar juni-juli. Namnet refererar till den typ av krage som prästerna bar på 1700-talet, en så kallad ring- eller pipkrage. Med tanke på Skånes historia med Danmark är det ett intressant faktum […]