Sveriges landskapssvampar: Gotland – Rödbrun jordstjärna

(Bild tagen av Sofia Lundell)

Rödbrun jordstjärna (geastrum rufescens) är en svamp som är del av jordstjärnefamiljen.

Utseende

Fruktkroppen hos den rödbruna jordstjärnan anläggs som hos många andra jordstjärnor underjordiskt, men nära jordytan. När fruktkroppen trängt upp ur marken spricker den i 5-9 flickar. Uppsprucken är fruktkroppen 4-12 cm bred. Flikarnas ovansida är till en början blekt vit och blir sedan mer rosaaktig för att slutligen bli rödbrunaktig. I mitten av fruktkroppen finns en grå-brunaktig rökboll. Rökbollen är kortskaftad och kan bli upp till omkring 4 cm i diameter. Svampens fruktkropp är kortlivad, men dess markmycel kan ha en lång livslängd på flera decennier.

Utbredning

Den rödbruna jordstjärnan gillar att växa på kalkrik mark i både barrskog och lövskog. Den kan ibland även hittas ute på öppnare marker och växer då oftast tätt intill en tallstubbe.

Den förekommer ganska sparsamt från Skåne norrut till södra Dalarna. Mest växer den på Gotland.

Brukade vara rödlistad

Rödbrun jordstjärna blev rödlistad 2005, men har sedan dess återhämtat sig så pass att arten numera räknas som antingen livskraftig eller nära hotad, beroende på vilka kriterier man följer. Anledningen är att det nuförtiden finns runt 8200 exemplar runt om i Sverige och de har inga större hot som gör att de riskerar utrotning. Dock håller forskare ett öga på dem, eftersom det är lätt hänt att situationen ändras så att svampen hamnar på rödlistan igen.

Jordstjärnor

Jordstjärnor är en benämning på flera arter av svampar som tillför gruppen buksvampar. Deras fruktkroppar växer alltid väldigt nära markytan. Till en början är fruktkroppen rundad och liknar en knöl eller lök, men när den blir mogen så spricker den upp i ett antal flickar (antalet flickar varierar från mellan fem och tio beroende på art. När detta skett framträder svampens rökboll, som kan vara oskaftad eller skaftad. I rökbollen finns svampens sporer, som sprids med vinden efter att bollen har spruckit.

3 thoughts on “Sveriges landskapssvampar: Gotland – Rödbrun jordstjärna

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *